Projektorizzo bannerExtron banner

Felhasználási Feltételek

A www.fuggetlenszerviz.hu weboldalt az Ezüstkő 1936 Bt. (2100 Gödöllő, Alma u. 4.) működteti.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a honlapunkkal kapcsolatos, annak használatára irányadó szabályokat és feltételeket tartalmazó alábbi tájékoztatót, amely részletes információval szolgál Önnek arra vonatkozóan, hogy az általunk kínált szolgáltatásokat és információkat milyen módon illetve feltételek mellett használhatja fel. E tájékoztatás kiterjed a honlap használata során szükségképpen felmerülő adatcsere során irányadó, illetve általunk alkalmazott eljárásokra és szabályokra, továbbá a honlapunkon elérhető egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos korlátozásokra is. Az oldal regisztráció vagy anélküli használata jelen felhasználási feltételek kötelező érvényű elfogadásának minősül. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket külön figyelmeztetés nélkül módosítsa. A változások nyomon követése a felhasználó felelőssége.

Az oldal tartalmának felhasználása illetve védelme

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak. Ennek megfelelően a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák csak abban az esetben használhatók fel, ha minden egyes másolaton forrásként megjelenik a honlapunkra és a Függetlenszerviz-t megillető szerzői jogi védelemre utaló "Ezüstkő 1936 Bt." megjegyzés. Továbbá, hogy az említett felhasználás csak ismeretterjesztés céljából történik és az sem az Ön, sem az Ön közvetítésével más harmadik természetes vagy jogi személy kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem szolgálja és az adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák módosítás nélkül kerülnek felhasználásra.

Felelősségkorlátozás

Az oldalra a cikkeket szakemberek írták, és az azokban leírtakat mindenki csak saját felelősségre alkalmazhatja. A szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal az oldalon található információk felhasználásából adódó vagyoni vagy nem vagyoni károk, sérülések kapcsán a felhasználó semmilyen követeléssel nem élhet. A szolgáltató senkit sem buzdít a cikkekben leírtak alkalmazására.

A szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz az oldal megfelelő működésének biztosítása érdekében. Az esetleges hibákkal (adatbázis sérülés, illetéktelen használat, oldal elérhetetlenség stb.) kapcsolatban a szolgáltató felelősséget nem vállal.